Co Garda sprawdza na lotnisku w Dublinie przy wyjazdach za granicę

Co Garda sprawdza na lotnisku w Dublinie przy wyjazdach za granicę

Na lotniskach w całym kraju funkcjonariusze Garda sprawdzają dane pasażerów, ich paszporty, informacje o lotach i powód podróży.

Setki pasażerów zostało ukaranych przez Gardai grzywnami za niepotrzebne podróże na irlandzkie lotniska i porty w celu wyjazdu za granicę w ciągu ostatnich kilku tygodni.

W chwili obecnej międzynarodowe podróże poza Irlandię są zakazane bez uzasadnionej przyczyny.

Na lotniskach w całym kraju Garda sprawdza dane pasażerów, ich paszporty, informacje o lotach i powód podróży.

Rząd zachęca ludzi do wyjazdów za granicę tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami Covid-19, poniższe są „rozsądnymi przyczynamii”, które Garda sprawdzaja podczas przesłuchiwania osób podróżujących do portu lub lotniska w celu wyjazdu za granicę.

  • Wyjazd do college’u lub szkoły, jeśli musisz być tam osobiście.
  • Podróż z dzieckiem lub osobą dorosłą wymagającą opieki do szkoły, jeśli muszą być tam osobiście
  • Do pracy lub podróże związane z Twoją pracą.
  • Udać się na wizytę lekarską lub dentystyczną lub umówić się na wizytę u kogoś, z kim mieszkasz, lub z osobą bezbronną.
  • W celu niezbędnych usług medycznych, zdrowotnych lub dentystycznych lub towarzyszenie  komuś, kto wymaga opieki
  • Aby opiekować się członkiem rodziny lub z innych ważnych powodów rodzinnych.
  • Wyjazd na pogrzeb.
  • Aby spełnić obowiązek prawny – np. stawić się w sądzie.
  • By umożliwić drugiemu rodzicowi spotkanie z dzieckiem, jeśli ma takie prawo
  • Opuścić Irlandię, jeśli nie mieszkasz w Irlandii.

Citizens Information mówi, że można zaakceptować inne rozsądne wymówki, których nie ma na tej liście.