Ilość osób otrzymujących zasiłek Covid-19

Ilość osób otrzymujących zasiłek Covid-19

Liczba osób, które mają otrzymać zasiłek Covid-19 dla bezrobotnych w związku z pandemią (PUP) w tym tygodniu spadła o 15 776 w porównaniu z poprzednim tygodniem.

421373 osoby otrzymają łącznie 125,52 mln euro płatności Covid-19. Kolejnych 183 096 osób znajdowało się w Rejestrze na koniec marca i otrzymywało inne formy zasiłku dla bezrobotnych.

Największa liczba odbiorców płatności Covid-19 zamieszkuje w Dublinie, gdzie 134 417 osób ubiega się o wypłatę. 

Najwięcej płatności przypada na sektor zakwaterowania i żywności, a następnie handel hurtowy i detaliczny oraz budownictwo.

Oczekuje się jednak, że liczba odbiorców w branży budowlanej gwałtownie spadnie w przyszłym tygodniu. Po zniesieniu ograniczeń do 20 000 pracowników wróciło do pracy przy projektach mieszkaniowych i opiece nad dziećmi.

7 327 osób zamknęło wnioski o PUP w ostatnim tygodniu, a 5 966 osób wróciło do pracy.