Irlandia jest ostatnim z 36 rozwiniętych krajów pod względem inwestycji w edukację

Irlandia jest ostatnim z 36 rozwiniętych krajów pod względem inwestycji w edukację

Według nowych danych Irlandia zajmuje ostatnie miejsce z 36 rozwiniętych krajów pod względem inwestycji w edukację jako miara bogactwa narodowego lub produktu krajowego brutto (PKB).

Dane z corocznego raportu „Edukacja w skrócie 2021” Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pokazują, że wydatki na edukację w Irlandii wyniosły w 2018 r. 3,3 proc. PKB.

Dla porównania, średnia unijna wynosi 4,4 procent i jest znacznie niższa niż w przypadku liderów, takich jak Norwegia, o 6,6 procent.

Ekonomiści twierdzą, że obecność międzynarodowych korporacji zniekształca dane o irlandzkim PKB, ale związki edukacyjne twierdzą, że liczby potwierdzają stopień niedoinwestowania irlandzkich szkół, jak podaje The Irish Times.

„Jeśli przyjmiemy PKB jako miarę bogactwa narodowego, niedopuszczalne jest, aby bogaty kraj, taki jak Irlandia, pozostawał na dole światowych rankingów” – powiedział prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Średnich Nauczycieli w Irlandii (ASTI), Eamon Dennehy.

Wynagrodzenia nauczycieli

Wynagrodzenia kadry szkolnej stanowią największe jednorazowe wydatki na edukację.

W Irlandii pensje nauczycieli z 15-letnim stażem wzrosły o 16 do 17 procent w latach 2005-2020, w porównaniu ze średnią 2-3 procent w krajach OECD.

Średnia pensja nauczycieli w Irlandii wynosiła 59 204 USD (50 311 EUR) w szkole podstawowej i 61 652 USD w drugim poziomie, znacznie więcej niż średnia OECD wynosząca 45 687 USD w szkole podstawowej i 51 749 USD na poziomie drugim.

Jednak nauczyciele w Irlandii mają obowiązek uczyć dłużej niż ich koledzy w krajach OECD – około 909 godzin rocznie na poziomie podstawowym i 704 godzin na poziomie drugim, w porównaniu ze średnią OECD wynoszącą 791 godzin w szkole podstawowej i 685 godzin na poziomie drugim w 2020.

Uczniowie

W Irlandii jest mniej dzieci z niższych grup społeczno-ekonomicznych, które osiągają najniższy poziom w standaryzowanych testach – 16 procent w porównaniu do średniej OECD wynoszącej 29 procent.

Odsetek uczniów kończących szkołę jest również szczególnie wysoki w Irlandii, gdzie około 93 procent uczniów w wieku od 15 do 19 lat uczęszcza do szkół średnich w porównaniu ze średnią OECD wynoszącą 84 procent.

Jednak krajowa organizacja kształcenia dorosłych AONTAS stwierdziła, że raport podkreśla jednak pewne „poważne nierówności” związane z poziomem wykształcenia i zarobkami w Irlandii, ze zmniejszeniem liczby zmarginalizowanych grup uczestniczących w edukacji podczas pandemii.

„Od marca 2020 r. nastąpiła znaczna redukcja grup marginalizowanych, takich jak wędrowcy, migranci i samotni rodzice uczestniczących w edukacji” – powiedział dyrektor naczelny AONTAS, dr Niamh O’Reilly.

„Raport pokazuje 26-procentowy spadek liczby dorosłych biorących udział zarówno w formalnej, jak i pozaformalnej edukacji i szkoleniach.

„Raport pokazuje również wyraźny związek między poziomem wykształcenia a zarobkami – 41 procent dorosłych w wieku od 25 do 64 lat z wykształceniem poniżej poziomu średniego II stopnia (mniej niż matura) zarabiało mniej niż połowę mediany zarobków w 2019 r. średnia dla krajów OECD wynosi 27 procent”.

AONTAS powiedział również, że raport pokazuje „niepokojący trend” w nierówności płci, gdzie młode kobiety są mniej skłonne do zatrudnienia niż młodzi mężczyźni, szczególnie ci z niższym poziomem wykształcenia.

Tylko 33 procent kobiet w wieku od 25 do 34 lat z wykształceniem poniżej szkoły średniej II stopnia było zatrudnionych w 2020 r., w porównaniu z 53 procent mężczyzn w Irlandii.

Źródło: Breaking News

Strona główna » Wiadomości Irlandia » Irlandia jest ostatnim z 36 rozwiniętych krajów pod względem inwestycji w edukację