Każdy właściciel domu w Polsce do 30 czerwca 2022 roku musi złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Każdy właściciel domu w Polsce do 30 czerwca 2022 roku musi złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

30 czerwca 2022 r. upływa czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców budynków i lokali.  

Złożenie deklaracji dotyczy wszelkich lokali – mieszkalnych i niemieszkalnych w których znajduje się źródło ciepła. Tym, którzy tego nie dokonają, grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Obowiązek ten dotyczy więc nie tylko domostw, ale także takich obiektów, jak np. altany z odrębnym źródłem ciepła.

Co ważne, obowiązek dotyczy właścicieli lub zarządców, niezależnie od tego, czy sami korzystają z budynku, czy wynajmują go komuś innemu. Fakt wynajęcia lokalu nie prowadzi do przeniesienia obowiązku złożenia deklaracji na najemcę.

W przypadku lokali w zabudowie wielolokalowej ze wspólnym źródłem ogrzewania, za złożenie deklaracji odpowiada zarządca budynku, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej. Właściciele indywidualnych lokali muszą jednak złożyć deklarację, jeśli w ich lokalu zainstalowano dodatkowe źródło ciepła, np. kominek.

Deklarację można złożyć na specjalnej platformie internetowej ceeb.gov.pl.

Możliwe jest złożenie papierowego egzemplarza we właściwym urzędzie gminy lub miasta (zgodnie z lokalizacją budynku). Można to zrobić osobiście lub drogą pocztową.

Strona główna » Wiadomości Polska » Każdy właściciel domu w Polsce do 30 czerwca 2022 roku musi złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków