Mandaty w Polsce – projekt rządowy w sejmie, lepiej nie wsiadać do samochodu

Mandaty w Polsce – projekt rządowy w sejmie, lepiej nie wsiadać do samochodu

Rząd Mateusza Morawieckiego najwidoczniej szuka pieniędzy dla załatania dziury budżetowej w kieszeniach kierowców.

Rządowy projekt ustawy w sprawie kar za wykroczenia w ruchu drogowym trafił już do sejmu.

Zakłada on kolosalne podwyżki mandatów za wykroczenia. Obecnie kary liczone są w setkach złotych, a nowy projekt zakłada przeniesienie ich w nowy wymiar – TYSIĘCY złotych.

Kary mają być też płacone przez kierowców dobrowolnie i bez zwłoki, w przeciwnym razie kierowca prędzej czy później straci prawo jazdy. Uzupełnieniem kar finansowych, które są na pierwszym miejscu, jest bowiem nowy taryfikator punktów i zasada: dopóki nie zapłacisz, twoje punkty karne nie znikną, a znikną i tak dopiero po 2 latach od zapłaty.

Ponadto rządowy projekt w praktyce odbiera sądom narzędzie złagodzenia kary, biorąc pod uwagę jego sytuację (osobistą, materialną, itp.) a także jego postawę (np. skruchę).

Oto jak będzie się przedstawiał nowy taryfikator mandatów:

Wykroczenia, za które minimalna kara ma wynosić 1000 zł:

 • złamanie zakazu wyprzedzania wyrażonego znakiem lub wynikającego z ustawy
 • kierowanie pojazdem bez odpowiednich uprawnień

Wykroczenia, za które minimalna kara ma wynosić 1500 zł:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • jazda po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h

Wykroczenia, za które minimalna kara ma wynosić 2000 zł:

 • złamanie zakazu wyprzedzania, jeśli kierowca ma na koncie inne wykroczenia popełnione w ciągu 2 lat
 • omijanie zapór i półzapór na przejeździe kolejowym; taka kara ma spotkać nie tylko kierujących samochodami, ale też rowerzystów, pieszych i innych uczestników ruchu
 • wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

Wykroczenia, za które minimalna kara ma wynosić 3000 zł:

Następujące wykroczenia popełnione po raz drugi w ciągu 2 lat w dowolnej kombinacji:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
 • jazda po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h

Recydywa – za co wyższe kary?

Ponadto minimum 3000 zł to kara przewidziana dla kierowcy za wykroczenia z kategorii „minimum 1500 zł”, jeśli w ciągu 2 lat przed ich popełnieniem kierowca dopuścił się poniższych wykroczeń i został za nie prawomocnie ukarany w jakikolwiek sposób (czyli także pouczeniem!):

 • spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym;
 • spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu;
 • tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej (w tym wjazd na skrzyżowanie, gdy warunki nie pozwalają na zjazd z niego);
 • niestosowanie się do znaku lub sygnału drogowego albo sygnału osoby kierującej ruchem;
 • niezatrzymanie się do kontroli drogowej;
 • nieudzielenie pomocy ofierze wypadku;
 • prowadzenie pojazdu poza drogą publiczną bez zachowania należytej ostrożności.

Wykroczenia, za które minimalna kara ma wynosić 3500 zł

 • utrudnianie lub tamowanie ruchu, jeśli wiąże się ono ze zignorowaniem znaku pierwszeństwa, sygnalizacji albo sygnałów osoby kierującej ruchem i jeśli wcześniej, w ciągu dwóch lat, kierowca popełnił jedno z wielu wymienionych w projekcie ustawy wykroczeń.

Wykroczenia, za które maksymalna kara ma wynosić 5000 zł

 • Każde wykroczenie drogowe, zarówno ujęte w taryfikatorze mandatów jak i nieujęte w nim – podane wyżej kwoty to kary minimalne! 5000 zł to – według projektu – maksymalny mandat, jaki będzie mógł zaproponować policjant za pojedyncze wykroczenie drogowe

Wykroczenia, za które maksymalna kara ma wynosić 6000 zł

 • 6000 zł to maksymalny mandat, jaki będzie mógł wystawić policjant kierowcy za zbieg wykroczeń – czyli dwa w jednym.

Wykroczenia, za które maksymalna kara ma wynosić 30 000 zł

 • Bez zmian pozostają maksymalne grzywny, jakie może wymierzyć sąd za wykroczenia „niedrogowe”. W przypadku wykroczeń drogowych (wszystkich z działu XI Kodeksu wykroczeń) projekt podnosi maksymalną grzywnę do 30 tys. zł. W tej sytuacji nieprzyjęcie proponowanego na drodze mandatu w wysokości trzech tysięcy złotych będzie niezwykle ryzykowne

Za co 15 punktów karnych?

15 punktów karnych miałoby, zgodnie z projektem ustawy, zasilić konto kierowcy za:

 • popełnienie przestępstwa drogowego;
 • kierowanie w stanie po użyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) lub podobnie działającego środka;
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo na nie wchodzącemu;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej (…);
 • niestosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

Podniesione mają być też kary punktowe za mniej niebezpieczne wykroczenia. Ma obowiązywać zasada: więcej punktów i na dłużej!

Punkty karne miałyby, co do zasady, kasować się dopiero po upływie dwóch lat, a nie jak obecnie – po roku.

Źródło: Onet

Strona główna » Wiadomości Polska » Mandaty w Polsce – projekt rządowy w sejmie, lepiej nie wsiadać do samochodu