Milion euro dziennie kary dla Polski do czasu zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej SN

Milion euro dziennie kary dla Polski do czasu zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej SN

Polska została ukarana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejską kolejną karą. Tym razem jest to gigantyczna kwota 1 miliona euro dziennie. Sprawa dotyczy likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Decyzją TSUE z 14 lipca 2021 Polska była zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia jej działalności.

Trybunał Sprawiedliwości  orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym. Dzień wcześniej wydał postanowienie o zabezpieczeniu w którym zobowiązał nasz kraj do „natychmiastowego zawieszenia” przepisów dot. uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

„Poszanowanie środków tymczasowych, zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r., jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości państwa prawnego” – przekazał Trybunał.

Jak dotychczas polski rząd nic w tej sprawie nie zrobił.

Oto cała treś postanowienia Trybunału.

Poniżej zamieszczamy komentarze polskich polityków w związku z decyzją TSUE:

Strona główna » Prawo » Milion euro dziennie kary dla Polski do czasu zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej SN