Nowe uprawnienia Gardy w Irlandii

Nowe uprawnienia Gardy w Irlandii

Osoba, która odmówi Gardzie hasła do telefonu komórkowego lub innego urządzenia, popełni przestępstwo i może zostać skazana na karę więzienia do pięciu lat i grzywnę w wysokości do 30 000 euro na mocy nowych przepisów, które zostaną wprowadzone w poniedziałek.

Przepis ten pojawia się, gdy coraz więcej przestępczości przenosi się do Internetu. Odbywa się to na telefonach, komputerach i innych urządzeniach chronionych osobistymi loginami.

Źródła z Gardy powiedziały The Irish Times, że pandemia przyspieszyła popełnianie dużej liczby przestępstw, w tym drobnych wykroczeń, takich jak transakcje narkotykowe o niskiej wartości, za pomocą aplikacji do przesyłania wiadomości, w związku z ograniczeniem kontaktów osobistych.

Zakłada się, że trend utrzyma się długo po pandemii. Nowe uprawnienia są niezbędne dla wzmocnienia skuteczności Gardy, umożliwiając dostęp do telefonów komórkowych i innych urządzeń.

Źródła bezpieczeństwa twierdzą, że osoba odmawiająca przekazania hasła musiałaby być podejrzana o popełnienie przestępstwa i próbować utrudniać śledztwo w sprawie podstawowego przestępstwa, zanim oskarży się ją za odmowę podania hasła.

Nowa ustawa stworzy nowe przestępstwo karne polegające na odmowie hasła. Najpoważniejsze sprawy będzie się rozpatrywać w akcie oskarżenia, przed sędzią i ławą przysięgłych, gdzie zastosowanie miałyby najsurowsze sankcje.

Jednak nawet w mniej poważnych przypadkach, osobę która nie podała hasła nadal będzie można ścigać w trybie doraźnym. Wiązałoby się to z karą do 12 miesięcy pozbawienia wolności i grzywną do 5000 euro.

Ogólny plan ustawy Garda Síochána (uprawnienia) również po raz pierwszy zobowiąże Gardę do sporządzania pisemnych zapisów w każdym przypadku, gdy zatrzymają się i przeszukają daną osobę.

Zgodnie z nową ustawą, funkcjonariusze Gardy będą mieli również prawo do aresztowania i przetrzymywania osoby, dopóki nie zweryfikują autentyczności danych dotyczących tożsamości, które dostarczyła. Otrzymają również nowe uprawnienia do zatrzymywania i przeszukiwania przypadkowych pojazdów, gdy badane będą przypadki uprowadzenia dzieci lub handlu ludźmi.

Źródło: Breakingnews