Od kiedy certyfikaty szczepionkowe w Unii Europejskiej

Od kiedy certyfikaty szczepionkowe w Unii Europejskiej

Sytem paszportów szczepionkowych w Unii Europejskiej może ruszyć już pod koniec czerwca. Ma on ułatwić przemieszczanie się obywatelom po krajach Wspólnoty.

Tak zwane cyfrowe zielone certyfikaty szczepionkowe ma potwierdzać, że jego posiadacz spełnia jeden z trzech warunków:

  • został zaszczepiony na Covid-19 
  • przebył chorobę
  • posiada aktualny, negatywny wynik testu na koronawirusa  

Rozwiązanie byłoby znacznym ułatwieniem dla podróżnych, a jednocześnie dużym wsprciem dla branży turystycznej.

Dla niektórych krajów, zwłaszcza z południa Europy, których gospodarki w dużej mierze opierają się o sektor turystyczny, to swoiste „być, albo nie być”. Dotyczy to zwłaszcza takich krajów jak Grecja, Chorwacja, ale i wielu innych.

Podobnie w Polsce dla niektórych polskich miast jak: Kraków, Gdańsk, Wrocław wpływy z turstyki to znaczące wpływy do budżetów.

Polska już zgłosiła akces do tego programu.

System informatyczny, obsługujący cyfrowe zielone certyfikaty ma być gotowy w połowie czerwca. Uruchomienie programu certyfikatów szczepionkowych miałoby nastąpić 21 czerwca.