Parlament Europejski popiera Certyfikaty Szczepionkowe

Parlament Europejski popiera Certyfikaty Szczepionkowe

Parlament Europejski wyraził zgodę, aby w Unii Europejskiej zostały wprowadzone Certyfikaty Szczepionkowe.

Zastrzegł jednak, że nie powinny one obowiązywać dłużej niż 12 miesięcy.

Europosłowie chcą też, aby zamiast proponowanego przez Komisję Europejską „cyfrowego zielonego certyfikatu” dokonano zmiany nazwy na „unijny certyfikat COVID-19”.

Dokument miałby występować zarówno w formie cyfrowej.

Miałby on potwierdzać, że dana osoba spełnia minimum jeden z warunków:

  • Zaszczepienie przeciwko koronawirusowi .
  • Niedawno uzyskała negatywny wynik testu.
  • Wyleczyła się z infekcji.

Ceryfikat miałby ułatwić poruszanie się miedzy krajami Unii Europejskiej.

Rezolucję przyjęto 540 głosami za, przy 119 przeciw i 31 wstrzymujących się.