Populacja Irlandii powyżej 5 milionów po raz pierwszy od 1851 r.

Populacja Irlandii powyżej 5 milionów po raz pierwszy od 1851 r.

Według nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu ludność Irlandii oszacowano na 5,01 miliona.

To pierwszy raz, kiedy populacja przekroczyła pięć milionów od spisu z 1851 roku, kiedy porównywalna populacja wynosiła 5,11 miliona.

Stanowi to również wzrost o 2,19 miliona lub 77% w stosunku do najniższego punktu zarejestrowanego w spisie z 1961 roku.

GUS podał, że połączenie dodatniego salda migracji i przyrostu naturalnego spowodowało wzrost liczby ludności o 34 tys. (0,7%) w okresie do kwietnia 2021 r.

Zauważył, że było to mniej niż wzrost o 55 900 (1,1%) rok wcześniej.

Dzisiejsze dane pokazują, że w roku do kwietnia było 55 500 urodzeń i 32 700 zgonów, co daje naturalny wzrost populacji o 22 800.

Jest to najniższy poziom przyrostu naturalnego odnotowany od szacunków ludności z 2000 r., powiedział GUS.

Z danych GUS wynika również, że liczbę imigrantów do państwa w okresie do kwietnia szacuje się na 65 200, podczas gdy liczbę emigrantów z państwa szacuje się na 54 000.

Te połączone przepływy dały dodatnie saldo migracji – więcej osób przybyło niż wyjechało – 11 200 w roku do kwietnia w porównaniu z 28 900 w roku poprzednim.