Poszerzenie listy krajów z kwarantanną hotelową

Poszerzenie listy krajów z kwarantanną hotelową

Obowiązkowa kwarantanna hotelowa może zostać rozszerzona na więcej krajów UE

Grupa doradcza zaleca dodanie kolejnych 43 krajów do listy wysokiego ryzyka i objęcia osób przybywających z tych krajów obowiązkową kwarantanną hotelową.

Wymagania dotyczące kwarantanny hotelowej mogą zostać rozszerzone na podróżnych przybywających z wielu krajów europejskich, w tym z Francji, Niemiec i Włoch, a także z USA. W sumie kolejne 43 kraje powinny zostać dodane do listy krajów wysokiego ryzyka podlegających kwarantannie, zgodnie z zaleceniami Grupy Doradczej Ekspertów ds. Podróży.

Lista może powodować problemy polityczne i prawne, ponieważ obejmuje 17 krajów UE i jest to w konflikcie z zasadą swobodnego przemieszczania się w ramach Unii, oraz Wyspę Man, która jest częścią Wspólnego Obszaru Podróży obejmującego Irlandię i Wielką Brytanię.

Możliwość ponad dwukrotnego zwiększenia liczby krajów objętych kwarantanną hotelową rodzi komplikacje dyplomatyczne i logistyczne, ponieważ zaostrza ograniczenia w podróżowaniu do głównych krajów UE, w których mieszka, pracuje, studiuje i przejeżdża wielu irlandzkich obywateli.

Polska znajduje się również na liście i może to być znacznym utrudnieniem dla dużej liczby polskich obywateli podróżujących do Irlandii.