Quiz z wiedzy o Irlandii

Quiz z wiedzy o Irlandii

Sprawdź swoje wiadomości o Irlandii. Odpowiedz na kilkanaście pytań, z których niektóre są wymagające. Jeśli odpowiesz na 75 procent to wiesz dużo o Irlandii

Wynik

-

#1. Jaka była historyczna nazwa Irlandii nadana przez Rzymian ?

#2. Jak nazywa się Irlandia w języku irlandzkim ?

#3. Jakie miasto jest stolicą Irlandii ?

#4. Ile wynosi długość wybrzeża Irlandii ?

#5. Z ilu hrabstw składa się Irlandia ?

#6. Jaka jest aktualna populacja ludności w Irlandii ?

#7. Jaka jest powierzchnia Irlandii ?

#8. Ile wynosi gęstość zaludnienia w Irlandii na 1 km2

#9. Jaki jest średni wiek mieszkańca Irlandii ?

#10. Jaki jest oficjalny język urzędowy w Irlandii ?

#11. Jaki jest ustrój polityczny Irlandii ?

#12. Jak nazywa się Izba Niższa Parlamentu Irlandii

#13. Ilu mieszkańców ma aglomeracja Dublina ?

#14. Jaki był w przybliżeniu Produkt Krajowy Brutto Irlandii w 2021 roku ?

#15. Jak nazywa się Prezydent Irlandii ?

#16. Ile wynosi długość granicy Irlandii z Irlandią Północną ?

#17. Jak nazywa się najwyższe wzniesienie w Irlandii ?

#18. Od którego roku Irlandia jest państwem członkowskim Unii Europejskiej ?

#19. Jaka jest największa mniejszość narodowa w Irlandii ?

Koniec