Regulamin

Regulamin Portalu dla Polaków w Irlandii Emigranci.ie

Witamy Serdecznie wszystkich użytkowników Portalu  Emigranci.ie  .

Serwis Emigranci.ie prowadzi usługi wyłącznie droga elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku łącznie ze wszystkimi późniejszymi zmianami i został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Określa on warunki i zasady korzystania z portalu Emigranci.ie. Znajdziecie tu Państwo również informacje na temat rodzaju i zakresu usług prowadzonych przez nasz serwis.

Regulamin ten określa wzajemne prawa i obowiązki stron i obowiązuje jednakowo wszystkich użytkowników Emigranci.ie . Rozpoczęcie korzystania z Emigranci.ie  jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić w celu korzystania z niego.

      Definicja Pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 • Regulamin – oznacza „ Regulamin Portalu Emigranci.ie
 • Serwis – domena Emigranci.ie wraz z całą treścią i mediami
 • Portal –domena Emigranci.ie wraz z całą treścią i mediami
 • Usługodawca – serwis Emigranci.ie
 • Usługi –wszystkie rodzaje usług świadczonych przez serwis Emigranci.ie
 • Użytkownik – kazda osoba korzystająca z serwisu Emigranci.ie
 • Użytkownik zarejestrowany – osoba prawna lub fizyczna, korzystająca z Serwisu po dokonaniu utworzenia i aktywacji konta na Emigranci.ie
 • Abonament –Wykupiony przez użytkownika pakiet usług umozliwiający dostęp do dodatkowych płatnych funkcji serwisu.
 • Zawieszenie usług – Czasowe lub permamentne zablokowanie użytkownika w wyniku naruszenia zasad niniejszego regulaminu lub norm prawnych lub zasad powszechnie obowiązujących

Termin rozpoczęcia i zakończenie świadczenia usług:

 • Rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę następuje w momencie rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z niej z zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z Usługi płatnej świadczenie rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty przypisanej do danej usługi
 • Użytkownik samodzielnie wybiera rodzaj usług, z których chce korzystać i umowy na nie zawierane są niezależnie od siebie
 • Zakończenie świadczenia usług i rozwiązanie umowy o ich świadczenie następuje w momencie zakończenia korzystania z nich
 • Umowa Usług płatnych zawierana jest na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę i wygasa w chwili upłynięcia tego okresu.

Warunki Świadczenia Usług:

 1. Techniczne warunki świadczenia usług:
 • Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu – wszystkie usługi Serwisu są prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej
 • Posiadanie zainstalowanej na danym urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej kompatybilnej
 • Włączenia w przeglądarce internetowej funkcji akceptowania używania przez nią plików Cookies. W przypadku wyłączenia tej funkcji może uniemożliwiać korzystanie z Serwisu lub utrudniać dostęp do niektórych Usług
 • W przypadku wielu Usług dostępnych w Serwisie wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej Email
 1. Formalne warunki świadczenia usług:
 • Część Usług oferowanych przez Serwis wymaga posiadania przez Użytkownika konta
 • Warunkiem dla utworzenia konta użytkownika jest ukończenie 18 lat
 • Utworzenie konta w Serwisie jest bezpłatne
 • W momencie rejestracji konta, Użytkownik zobowiązany jest jednocześnie zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu
 • W przypadku zakładania konta w serwisie Emigranci.ie oraz uzupełnienia danych profilu użytkownik jednocześnie oświadcza, że:

Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach społecznościowych i marketingowych przez portal Emigranci.ie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Emigranci.ie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Formy Świadczenia Usług Serwisu Emigranci.ie

 • Usługi Nieodpłatne
 • Usługi Płatne. W przypadku tego typu usługi Użytkownik może zapoznać się z ich ceną przed podjęciem decyzji o jej wyborze.

Zasady Świadczenia Usług Serwisu Emigranci.ie

W przypadku rozpoczęcia użytkowania serwisu oraz założenia profilu niedopuszczalne i zabronione sa następujące czynności:

 • Zakładanie wiecej niż jednego konta użytkownika ( jeżeli założenie konta jest konieczne do korzystania z usług )
 • Zakładanie konta podając nieprawdziwe dane ( jeżeli założenie konta jest konieczne do korzystania z usług )
 • Zakładanie konta uzytkownika w imieniu innej osoby, zarówno bez jak i za zgodą tej osoby ( jeżeli założenie konta jest konieczne do korzystania z usług )
 • Zezwalanie osobom trzecim korzystania z konta oraz podawania danych logowania i hasła ( jeżeli założenie konta jest konieczne do korzystania z usług )
 • publikowanie tresci chronionych prawem autorskim ( utwory muzyczne, pliki wideo, publikacje naukowe, oprogramowanie komputerowe itp )
 • zamieszczanie informacji handlowych, reklam oraz wykorzystywania serwisu do promowania innych portali społecznościowych
 • zamieszczanie treści o charakterze pornograficznym
 • zamieszczanie treści o charakterze rasistowskim i dyskryminującym inne osoby ze względu na kolor skóry, religię, płeć, poglądy, cechy fizyczne
 • spamowanie, umieszczanie złośliwego oprogramowania oraz próby przechwycenia adresów email innych użytkowników
 • oferowania produktów na sprzedaż, włącznie z zamieszczniem linków i banerów do sklepów internetowych
 • obrażanie oraz grożenie innym użytkownikom
 • umieszczanie linków zawierających przekierowanie do innego serwisu
 • publikowanie w celu osiągniecia zysku bez zgody Administratora
 • zamieszczanie numerów telefonów, korzystanie z których wiąże się z dodatkową opłatą
 • naruszanie zasad dobrych obyczajów
 • naruszanie przepisów prawa jakiegokolwiek kraju
 • podawanie w swoim profilu szczegółowych danych użytkownika: adres, numer telefonu, email, nazwę użytkownika w innych profilach społecznościowych
 • kopiowanie bez zgody portalu materiałów zamieszczonych na stronie Emigranci.ie

Administrator Emigranci.ie zastrzega sobie prawo do przeglądania i usuwania treści, zdjęć, profili użytkowników nieprzestrzegających niniejszych zasad  , bądź naruszających normy prawne,  prawa osób trzecich , bądź mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych użytkowników.

W takim przypadku konto użytkownika zostanie czasowo zawieszone, a w przypadku kolejnych naruszeń niniejszego Regulaminu usunięte.

Odpowiedzialność użytkowników  i uprawnienia Administratora Emigranci.ie

 • Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność karną i cywilną wobec osób trzecich za treści publikowane w serwisie
 • Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialnośc wobec serwisu za wszelkie umyślne działania zmierzające do zakłócenia poprawnego działania portalu
 • W przypadku skargi osób trzecich dotyczących treści zawartych w profilu użytkownika a dotyczacych łamania prawa, dobrych obyczajów lub postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania tych treści
 • Treśc profilu może zostać zablokowana lub usunięta przez Administratora na wniosek Sądu oraz innych uprawnionych instytucji i urzędów

Postanowienia końcowe

 • Emigranci.ie zastrzega sobie prawo do zmian tego Regulaminu w dowolnym czasie o czym poinformuje użytkowników na stronie serwisu
 • Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do zwrócenia sie do Administratora o zmianę lub usunięcie jego danych osobowych z bazy danych serwisu
 • Wszelkie reklamacje dotyczące użytkownika, działania serwisu, treści zostaną rozpatrzone w terminie do 7 dni od momentu ich złożenia
 • Dodatkowe informacje na temat Polityki prywatności oraz plików cookies znajdą Państwo w dziale Polityka Prywatności
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wystąpienia o usunięcie jego profilu i wszystkich danych osobowych z bazy danych serwisu. Prośby prosimy kierować na email: info@Emigranci.ie
 • Portal Emigranci.ie nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkowników gromadzone przez wyszukiwarki internetowe jak Google, Bing, Yandex oraz inne. W celu usunięcia może wystąpić bezpośrednio do operatorów tych serwisów – Portal Emigranci.ie nie pośredniczy w przesyłaniu tego typu wniosków.