Seria alarmów bombowych w Warszawie

Seria alarmów bombowych w Warszawie

Dzś rano kilka instytucji państwowych otrzymało email o podłożeniu bomby. W zwiazku z tym zarządzono ewakuację budynków.

Wiadomości email otrzymał Sąd Najwyższy, Najwyższa Izba Kontroli oraz Krajowa Rada Sądownictwa.

Pierwsza Prezes SN zarządziła ewakuację budynku – jak poinformowano twitterowym profilu Sądu Najwyższego. 

O alarmie w NIK poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie Izby:

„Dziś w godzinach porannych, za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformowano o podłożeniu ładunku wybuchowego w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli oraz części delegatur na terenie kraju. Wobec powyższego przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli poinformowali odpowiednie służby oraz zarządzili ewakuację siedziby NIK oraz zagrożonych delegatur (Olsztyn, Białystok, Kielce, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Warszawa, Łódź)”

Wiceszef KRS sędzia Wiesław Johann potwierdził, że do Rady również przyszedł email o podłożeniu bomby.

Są odpowiednie procedury, powiadomiliśmy policję, dokonano sprawdzenia, pracownicy nie mogli zostać w biurze w tym czasie, zostali ewakuowani. Okazało się, że żadnego zagrożenia nie ma.Jest już po wszystkim, to trwało 45 minut. Posiedzenie miało się rozpocząć o godz. 9, rozpocznie się o godz. 11 – powiedział sędzia Johann.