Stopa bezrobocia w Irlandii wśród osób poniżej 25 roku życia wyniosła w kwietniu 62%

Stopa bezrobocia w Irlandii wśród osób poniżej 25 roku życia wyniosła w kwietniu 62%

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia w Irlandii wśród osób w wieku od 15 do 24 lat wyniosła w kwietniu 61,8 proc.

Stopa bezrobocia wyniosła 22,4% w kwietniu, wliczając w to osoby objęte Pandemic Unemployment Payment.

Według GUS to niewielki spadek w porównaniu z marcem.

Dla osób w wieku od 15 do 24 lat wskaźnik ten wynosi 61,8%, a dla osób w wieku od 25 do 74 lat – 18,4%.

Pandemia Covid-19 została wymieniona jako główna przyczyna wysokich stóp bezrobocia.

Podczas gdy standardowa miara miesięcznego bezrobocia wynosiła 5,8% w kwietniu 2021 r., skorygowana miara bezrobocia Covid-19 wskazuje na poziom nawet 22,4%, jeśli wszyscy ubiegający się o PUP zostali sklasyfikowani jako bezrobotni.

Statystyk Catalina Gonzalez stwierdziła, że należy zachować ostrożność, rozważając skorygowaną miarę bezrobocia Covid-19 dla osób poniżej 25 roku życia.

Pani Gonzalez powiedziała:

„Departament Ochrony Socjalnej (DSP) dostarczył dodatkowych informacji na temat tego, czy osoby odbierające PUP uczęszczały do szkoły w pełnym wymiarze godzin, gdy poproszono ich o poświadczenie swojego statusu online w serwisie MyWelfare.ie. Chociaż należy zauważyć, że informacje te nie są kompletne, szacuje się, że co najmniej 8,1 procent wszystkich odbiorców PUP uczęszczało do szkoły w pełnym wymiarze godzin w momencie certyfikacji. Dla osób w wieku 25 lat i starszych może to wynosić zaledwie 1,3 procent, podczas gdy dla osób poniżej 25 roku życia jest to co najmniej 33,8 procent.

„Analiza ta wskazuje, że należy zachować ostrożność przy interpretacji skorygowanej miary bezrobocia Covid-19. Szczególnie dla osób w wieku poniżej 25 lat. Gdyby program PUP nie istniał, osoby uczące się w pełnym wymiarze godzin, nie byłyby uprawnione do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Zatem nie byłyby objęte metodologią szacowania tradycyjnej miary miesięcznego bezrobocia ”.