W Polsce wprowadzono Stan Wyjątkowy przy granicy z Białorusią

W Polsce wprowadzono Stan Wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda przychylił się do wniosku rządu i podpisał rozporządzenie wprowadzające stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Ma obowiązywać z chwilą ogłoszenia dokumentu w Dzienniku Ustaw.

Lista ograniczeń:

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej
  • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach
  • zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów granicznych oraz osób je strzegących
  • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji

Zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym ograniczenia zgromadzeń nie obejmują tych organizowanych przez Kościoły i inne związki wyznaniowe i religijne działające w obrębie świątyń, budynków kościelnych, a także zgromadzeń organizowanych przez organy państwowe i organy samorządu terytorialnego.

Strona główna » Wiadomości Polska » W Polsce wprowadzono Stan Wyjątkowy przy granicy z Białorusią