W wyniku pandemii Covid-19 w 2020 roku w Irlandii liczba wniosków o rozwód wzrosła o 30%

W wyniku pandemii Covid-19 w 2020 roku w Irlandii liczba wniosków o rozwód wzrosła o 30%

Według najnowszego raportu Służby Sądowej liczba wniosków o rozwód w Irlandii wzrosła w zeszłym roku o prawie jedną trzecią.

Wzrosła również liczba wniosków o wydanie orzeczenia związanego z przemocą domową.

Raport roczny służby za rok 2020 pokazuje, jak sądy radziły sobie ze sprawami w tym nietypowym roku.

Pokazuje spadek wniosków o przejęcie majątku w związku z moratorium wprowadzonym w związku z pandemią Covid-19, a także spadek liczby działań podejmowanych przez instytucje finansowe w celu odzyskania długu oraz spadek wniosków wierzycieli o upadłość dłużnika .

Oczekuje się, że te aplikacje ponownie wzrosną, gdy ograniczenia pandemiczne zostaną zniesione.

Od początku pandemii odbyło się prawie 6000 zdalnych posiedzeń sądowych. Istnieją jednak opóźnienia w postępach w niektórych rodzajach spraw, które nie nadają się do rozpraw na odległość.

Łącznie z raportu wynika, że ​​w 2020 r. w Sądzie Najwyższym i sądzie okręgowym zostało złożonych 5266 pozwów rozwodowych. W roku poprzednim było ich 4073, co stanowi wzrost o 29%.

Więcej wniosków składały żony niż mężowie. Nieco ponad 3000 wniosków złożyły żony, a 2265 – mężowie. Liczba wniosków składanych przez żony wzrosła z 2267 w 2019 r.

Z raportu wynika, że w porównaniu z 2019 r. liczba wniosków o przemoc w rodzinie, złożonych do sądów, wzrosła o 12%. Łącznie w ciągu ostatnich pięciu lat liczba takich wniosków wzrosła o 65%.

Wzrosła liczba wniosków o wszystkie rodzaje nakazów – nakazy bezpieczeństwa, nakazy zakazu, nakazy ochrony i nakazy tymczasowego zakazu.

Odnotowano spadek o 48% liczby wnioskowanych o separację sądową oraz o 9% spadek liczby osób ubiegających się o rozwiązanie związku partnerskiego. Większość wniosków o rozwiązanie związków partnerskich złożyły kobiety.

Znaczący spadek zanotowano również w nowych sprawach w obszarze finansów osobistych. Liczba nowych wniosków o posiadanie nieruchomości spadła o prawie 75% w sądach apelacyjnych i okręgowych. W 2020 r. złożono 327 wniosków o posiadanie w porównaniu do 1217 w 2019 r.

Źródło: RTE