Wyciekły dane funkcjonariuszy publicznych

Wyciekły dane funkcjonariuszy publicznych

Jak informuje Niebezpiecznik.pl we wtorek wyciekły dane personalne ponad 20 tys. funkcjonariuszy publicznych w Polsce.

Każdy mógł pobrać dane policjantów, celników, strażaków, pracowników Służby Ochrony Państwa. Plik udostępnił pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Plik Excel zawierał dane osobowe ponad 20 000 funkcjonariuszy publicznych: policjantów – także z CBŚP, celników, pracowników Służby Ochrony Państwa, Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej , Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei czy Służby Więziennej.

Plik zawierał nazwiska, numery telefonów, PESEL, e-maile (służbowe lub prywatne) a także dokładny adres miejsca pracy.

Niebezpiecznik.pl wyjaśnia, że na plik, wgrany przez kogoś, kto w swoim loginie miał sufiks „_rcb”, natknął się użytkownik serwisu ArcGIS, który poszukiwał w nim informacji na temat szczepień.

Po zawiadomieniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa plik został natychmiast usunięty.

Prawdopodobnie była to lista funkcjonariuszy i pracowników różnych rządowych instytucji, których zgłoszono do szczepień.

Nazwy kolumn w arkuszu to m.in. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, nazwa jednostki, adres, imię i nazwisko pracownika, PESEL pracownika. Znajdowała się tam też kolumna „seria i nr dokumentu”, ale na szczęście była pusta.

Źródło: Niebezpiecznik.pl