Z audytu próbki wniosków o zasiłek Covid-19 w Irlandii wynika, że 10% płatności nie kwalifikowało się do programu wsparcia

Z audytu próbki wniosków o zasiłek Covid-19 w Irlandii wynika, że 10% płatności nie kwalifikowało się do programu wsparcia

Kontroler i Audytor Generalny stwierdzili, że nie przeprowadzono wystarczającej liczby kontroli, gdy w zeszłym roku ludzie ubiegali się o zasiłek dla bezrobotnych na wypadek pandemii.

W przeanalizowanej próbie spraw stwierdzono, że prawie 10% (9,4%) wnioskodawców nie kwalifikowało się do programu wsparcia Covid-19.

Koszt programu PUP wyniósł w ubiegłym roku łącznie prawie 5 mld euro.

Raport dotyczący rachunków Służby Publicznej za rok 2020 wykazał, że w niespełna połowie przypadków powód kontynuował pracę podczas ubiegania się o PUP.

W jednej czwartej zbadanych przypadków nie było dowodów na to, że powód pracował przed pandemią, co było jednym z kryteriów kwalifikowalności.

Z raportu wynika, że ​​istnieją wątpliwości co do kontroli wydziału roszczeń, w szczególności w odniesieniu do oświadczeń o statusie zamieszkania i zatrudnienia powoda.

Stwierdził, że chociaż ta próba nie została przeprowadzona jako ostateczny miernik płatności wypłaconych w nadmiarze, to pokazuje, że poziom nieprawidłowych płatności w ramach programu w 2020 r. prawdopodobnie był istotny.

Do końca sierpnia br. departament stwierdził nadpłatę w stosunku do 4300 wnioskodawców, którzy pracowali, pobierając zasiłek. Kwota nadpłaty wyniosła 14,5 mln euro.

Z raportu wynika, że ​​do końca czerwca departament otrzymał dobrowolne zwroty w wysokości 8,3 mln euro od 9200 osób ubiegających się o PUP, a następnie uznających, że nie kwalifikują się do wypłaty.

Kontrole zgodności programu wsparcia dla pracodawców (EWSS)

Urząd Skarbowy powinien sprawdzić zgodności w odniesieniu do Programu Subsydiowania Płac Zatrudnionych. (Employment Wage Subsidy Scheme)

Raport Kontrolera i Audytora Generalnego wydał takie zalecenie po tym, jak 311 mln euro wsparcia biznesowego na wypadek pandemii zidentyfikowano jako podlegające zwrotowi z powodu nadpłat lub niekwalifikowalności do programu.

Ponad jedna trzecia wszystkich pracodawców zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym skorzystała z programu.

W 2020 r. wypłacono 66 370 pracodawcom łącznie 2,8 mld euro za 678.236 pracowników.

Raport stwierdza, że do sierpnia tego roku Revenue odzyskało 212 mln euro zaległych dotacji podlegających zwrotowi, a 81 mln euro zakwalifikowano do przyszłych zwrotów.

Źródło: RTE

Strona główna » Koronawirus » Z audytu próbki wniosków o zasiłek Covid-19 w Irlandii wynika, że 10% płatności nie kwalifikowało się do programu wsparcia