Zmiana zasad przewożenia pieniędzy przez granice Unii Europejskiej

Zmiana zasad przewożenia pieniędzy przez granice Unii Europejskiej

Od 3 czerwca 2021 roku zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia pieniędzy przez granicę Unii Europejskiej.

Jeśli przewożona kwota wynosi co najmniej 10 tys. euro, przy wjeździe i wyjeździe trzeba będzie złożyć deklarację organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej.

Od tego dnia wchodzą bowiem w życie wchodzą regulacje unijnego rozporządzenia 2018/1672 z 23 października 2018 r. Dotyczy ono kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii, a także rozporządzenie wykonawcze do tego aktu.

 Przepisy ustanawiają wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy tego rozporządzenia.

Nowe regulacje rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę.

 Jeśli przewożona kwota to co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu znaczenia.

Rozporządzenie 2018/1672 rozszerza obowiązki osób przemieszczających pieniądze przez granicę i obszary kontroli przeprowadzanych przez służby graniczne. Dotyczy to również przepływu środków pieniężnych w transporcie, czyli w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. Rozszerzono także definicję środków pieniężnych o towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i karty przedpłacone.

Gdy pieniądze w kwocie min 10 tys. euro są wwożone lub wywożone z Uni podróżny musi je zgłosić.

W przypadku pieniędzy w przesyłkach, organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela złożenia deklaracji w ciągu 30 dni.