Zmiany w polskim prawie o ruchu drogowym – drastyczny wzrost mandatów za wykroczenia drogowe

Zmiany w polskim prawie o ruchu drogowym – drastyczny wzrost mandatów za wykroczenia drogowe

Polski rząd ujawnia plany zmian w prawie o ruchu drogowym i przedstawia nowy taryfikator mandatów. Zmiany są dość duże, a wysokość mandatów za wykroczenia drogowe drastycznie wzrastają.  Zmienią się również stawki ubezpieczeń OC, jak również system punktów karnych.

W uzasadnieniu zmian w projekcie prawa o ruchu drogowym czytamy między innymi:

„Europejskie rankingi dotyczące liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców systematycznie lokują Polskę na jednym z ostatnich miejsc. W 2020 r. średni w UE wskaźnik liczby zabitych wyniósł 42, natomiast Polska ze wskaźnikiem 65 uplasowała się na czwartym miejscu od końca. Gorsze wyniki miały tylko Bułgaria (67), Łotwa (74) i Rumunia (85)”

Wyższe mandaty:

 • minimalna kwota mandatu wzrośnie z 500 zł do 1500 zł. Jeśli w ciągu dwóch lat kierowca popełni podobne wykroczenie, mandat może wynieść do 3000 zł.
 • mandatem do 3000 zł będzie można zostać ukaranym m.in. za: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem, naruszanie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych, prowadzenie auta pod wpływem alkoholi lub środków działających podobnie.
 • w razie spowodowania realnego i konkretnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł zasądzić zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
 • mandatem do 5000 zł będzie można zostać ukaranym za przekroczenie prędkości o 30 km/h.
 • w postępowaniu mandatowym grzywna wzrośnie do 5000 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6000 zł. Co więcej, w przypadku niewskazania osoby, której powierzono pojazd w oznaczonym czasie, grozić będzie mandat karny w wysokości nawet 8000 zł.
 • grzywna za wykroczenie drogowe wzrośnie z 5000 zł do 30 000 zł.
 • osobie prowadzącej samochód bez prawa jazdy grozić będzie areszt, ograniczenia wolności albo grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.
 • za prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu grozić będzie grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.
 • wprowadzona zostanie nowa kara za objeżdżanie lub omijanie opuszczonych zapór lub wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli rozpoczęto opuszczanie lub podnoszenie zapór. Grzywna wyniesie od 2000 zł do 30 000 zł.

Jeśli zdecydujesz się zapłacić mandat od razu, możesz liczyć na 10 proc. bonifikatę. Ponadto Urząd Skarbowy na poczet niezapłaconych mandatów będzie mógł zająć zwrot należnego podatku.

Punkty karne:

 • z 10 do 15 wzrośnie liczba punktów, które można otrzymać za jednym razem za naruszenia przepisów ruchu drogowego.
 • z roku do 2 lat wydłużony okres, po którym punkty  są kasowane.
 • jeśli kierowca zapłaci wszystkie mandaty, punkty karne ulegną skasowaniu

Renta dla rodziny, której bliski zginął w wypadku:

W przypadku, gdy w wyniku przestępstwa drogowego rodzina straciła żywiciela rodziny, przysługiwać jej będzie renta.  Na jakich zasadach ?

 • prokurator będzie musiał złożyć wniosek do sądu karnego o przesłanie odpisu prawomocnego wyroku do sądu cywilnego wraz z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie renty dla osób, które utrzymywał pokrzywdzony.
 • sąd cywilny będzie mieć 14 dni na to, by przyznać rodzinie tymczasowe świadczenie na zapewnienie kosztów utrzymania – nie będzie ono mogło być niższe niż połowa minimalnej emerytury (obecnie to byłaby kwota ok. 625 zł miesięcznie) płacone do momentu wydania wyroku zasądzającego rentę. Proponuje się zwolnienie z podatku dochodowego zarówno renty, jak i świadczenia..

Uzależnienie wysokości składki OC od liczby punktów karnych:

Rząd proponuje wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających udostępnienie firmom ubezpieczeniowym danych z CEPiK oraz umożliwienie dostosowania taryfikacji do historii wykroczeń kierowcy, a także otrzymanych przez niego punktów karnych.