Czy osoby pobierające zasiłek Covid-19 w Irlandii mogą wyjezdżać na wakacje

Czy osoby pobierające zasiłek Covid-19 w Irlandii mogą wyjezdżać na wakacje

W zeszłym roku było pewne zamieszanie co do tego, czy ludzie pobierający zasiłek Covid-19 mogą wyjeżdżać na wycieczki za granicą.

Rząd ma ogłosić pod koniec tego miesiąca swoje przyszłe plany dotyczące Pandemic Unemployment Payment (PUP).

Liczba osób obecnie ubiegających się o wsparcie wynosi 376 600. Oznacza spadek o 8500 w porównaniu z zeszłym tygodniem, ponieważ zniesiono więcej ograniczeń dla firm.

Kolejne 178 000 osób znajduje się na Live Register. Oznacza, że w obecnej chwili ponad 550 000 osób w Irlandii podlega surowym przepisom dotyczącym urlopu.

Osoby pobierające zasiłki socjalne mogą w roku wziąć do dwóch tygodni urlopu i nadal otrzymywać tygodniowe zasiłki.

Wiele osób będzie chętnych do wyjazdu na wakacje tego lata, ponieważ środki blokujące zostaną złagodzone, podczas gdy inni będą zabezpieczać się przed możliwością wyjazdu za granicę.

Zeszłego lata było pewne zamieszanie co do tego, czy ludzie z PUP będą mogli wyjeżdżać na wycieczki do bardziej słonecznych klimatów za granicą.

Okazało się w lipcu zeszłego roku, że osobom otrzymującym PUP i zasiłek dla poszukujących pracy były odbierane płatności za podróżowanie poza Irlandię.

Jednak rząd został następnie zmuszony do zawrócenia i zezwolenia osobom ubiegającym się o zasiłek socjalny na odwiedzanie krajów znajdujących się na „zielonej liście” Irlandii.

Departament Ochrony Socjalnej doprecyzował zasady, które będą miały zastosowanie w tym roku.

Rzecznik powiedział Irish Mirror:

Stanowisko Departamentu w sprawie tego, czy odbiorcy PUP mogą wyjechać na zagraniczne wakacje, jest takie samo jak w zeszłym roku.

Oznacza to, że wnioskodawcy powinni mieć możliwość wyjazdu za granicę łącznie na maksymalnie dwa tygodnie w roku kalendarzowym.

Jednak osoba musi powiadomić Departament z wyprzedzeniem o podróży.

W przeciwieństwie do niektórych porad internetowych, odbiorcy PUP nie muszą informować inspektorów, czy wybierają się na wakacje w Irlandii.

Obecnie przepisy dotyczące podróży międzynarodowych stanowią, że ludzie mogą wyjeżdżać poza terytorium państwa tylko z ważnych powodów.

Rząd radzi, aby ludzie unikali wyjazdów za granicę, które nie są istotne, a podróże są dozwolone tylko z „uzasadnionych powodów”. Są nimi leczenie, pogrzeb, nauka lub z ważnych powodów rodzinnych.

Mamy jednak nadzieję, że w miesiącach letnich z Irlandii można by wznowić podróże międzynarodowe. Różni ministrowie zasugerowali, że przepisy można złagodzić już w lipcu.

Oczekuje się, że Irlandia przyjmie unijny system Digitial Green Cert, który ułatwi większą swobodę przemieszczania się między państwami członkowskimi.

Rzecznik Departamentu Ochrony Socjalnej powiedział:

 „Sytuacja w stosunku do odbiorców PUP i urlopów jest taka sama, jak w zeszłym roku.

„Podobnie jak w przypadku innych świadczeń socjalnych, ustawodawstwo stanowi, że PUP nie jest wypłacany osobom, które są nieobecne w państwie.

„Jednak ze względów administracyjnych i podobnie jak w przypadku innych programów pomocy społecznej, osoba otrzymująca PUP może wyjechać za granicę na okres do 2 tygodni w roku kalendarzowym, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Departamentu.

„W związku z tym obecne rady rządu są takie, że osoby powinny unikać niepotrzebnych podróży za granicę.

„Odbiorcy PUP nie mają obowiązku informowania Departamentu o nieobecności w urlopie wypoczynkowym w stanie”.

Źródło: Irish Mirror