Duży wzrost cen domów w Irlandii w porównaniu z 2020 rokiem

Duży wzrost cen domów w Irlandii w porównaniu z 2020 rokiem

 Inflacja cen domów jest obecnie na najwyższym poziomie od 2017 r., wynika z najnowszego przeglądu rynku mieszkaniowego przeprowadzonego przez doradców ds. nieruchomości DNG.

Ceny domów są obecnie o 11,1% wyższe na poziomie krajowym i 9,4% wyższe w Dublinie niż w czerwcu 2020 r., w wyniku silnej inflacji cenowej na rynku w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

DNG powiedział, że ceny na poziomie krajowym wzrosły średnio o 7,9% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, podczas gdy ceny w Dublinie wzrosły o 6%.

Agenci nieruchomości powiedzieli, że silny popyt wraz z niedoborem domów na sprzedaż na rynku spowodował wzrost cen nieruchomości mieszkalnych w całym kraju.

„W pierwszych sześciu miesiącach roku tempo wzrostu cen domów było spowodowane niedoborem podaży w kontekście rosnących dochodów do dyspozycji, podwyższonego poziomu oszczędności i presji demograficznej” – zauważyli.

Coraz mniej nieruchomości wytawionych do sprzedaży

Analiza zasobów domów obecnie wystawionych na sprzedaż wskazuje, że w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym jest o około 35% mniej domów wystawionych na sprzedaż w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym io 45% mniej niż w tym samym momencie w 2019 roku.

Wskaźnik cen domów DNG, który śledzi ruchy cen nieruchomości mieszkalnych w Dublinie. Pokazuje, że średnia cena nieruchomości odsprzedaży wynosi obecnie 482 617 euro – najwyższy poziom od pierwszego kwartału 2009 roku.

Raport zauważa jednak, że ceny nieruchomości mieszkaniowych w Dublinie są nadal o 33% niższe od poprzedniego szczytowego poziomu z 2006 r. Jednak prawie podwoiły się od najniższego poziomu rynkowego w 2012 r.

DNG powiedział, że na poziomie krajowym, z wyłączeniem Dublina, średnia cena domu wynosi obecnie 233 582 euro w porównaniu z 210 258 euro w czerwcu 2020 r.

W dzisiejszym raporcie zauważono również, że na poziomie regionalnym roczna stopa inflacji cen w okresie od roku do czerwca była najwyższa w regionie Mid West (15,8%), Midlands (11,4%) i South West (11,3%), ale poniżej ogólnej średniej krajowej w regionach przygranicznych zachodnich (9,5%) i południowo-wschodnich (9,6%) (10,2%) oraz środkowo-wschodnich (10,6%).

Źródło: RTE