Garda sprawdza zasiłki dla bezrobotnych PUP w związku z pandemią

Garda sprawdza zasiłki dla bezrobotnych PUP w związku z pandemią

Departament Ochrony Socjalnej potwierdził, że wnioski o zasiłki dla bezrobotnych w związku z pandemią są sprawdzane przez zespół ponad 20 funkcjonariuszy Gardy.

Tysiące ludzi stracą uprawnienia do otrzymywania PUP w nadchodzących tygodniach, gdy firmy w całym kraju zostaną ponownie otwarte.

Zniesienie blokady oznacza, że pracodawcy ponownie będą oferować pracownikom pracę. Leo Varadkar ostrzegł wczoraj, że jeśli pracownicy odrzucą ofertę, stracą możliwość ubiegania się o PUP.

Rzecznik Departamentu Ochrony Socjalnej powiedział: „Departament przeprowadza serię kontroli przed i po dokonaniu płatności w odniesieniu do wszystkich wniosków PUP, które obejmują ciągłe kontrole kwalifikowalności.

„Departament przeprowadza kontrole po dokonaniu płatności, które obejmują weryfikację danych z zapisami przychodów, badanie przypadków, w których to samo konto bankowe jest używane wielokrotnie. Bada się przypadki, w których pracodawca lub pracownicy sektora publicznego mają wątpliwości.  Wykorzystuje się analizy danych do identyfikacji i sprawdzenia roszczenia oraz przeprowadzania kontroli pracodawców.

„Tą pracę wykonuje specjalna jednostka dochodzeniowa Departamentu, w skład której wchodzi ponad 20 funkcjonariuszy policji oddelegowanych do Departamentu.

„W miarę jak branża ponownie otwiera się, inspektorzy Departamentu będą przeprowadzać przeglądy kontrolne i dopasowywać zapisy do danych płacowych pracodawców z Urzędu Skarbowego, aby pomóc ludziom zamknąć roszczenie po powrocie do pracy. Aby uniknąć nadpłaty, osoby powracające do pracy powinny zamknąć ich roszczenie i może to łatwo zrobić na stronie www.MyWelfare.ie.

„Departament zwraca uwagę na obawy wyrażane w ostatnich dniach dotyczące pracodawców borykających się z trudnościami w zatrudnianiu pracowników. Doświadczenie z 2020 r. Pokazało, że około 400 000 osób zamknęło roszczenia PUP po częściowym ponownym otwarciu gospodarki. Jest to wyraźny dowód na to, że zdecydowana większość ludzi chce i podejmie zatrudnienie, gdy będzie dla nich dostępne ”.

Leo Varadkar, odpowiedział wczoraj na obawy, że firmy mogą doświadczyć niedoboru personelu. Firmy nalegają, aby każdy, kto otrzymuje PUP musiał zaakceptować swoją dawną pracę, gdy zostanie zaoferowana.

Odniósł się również do obaw związanych z dużą liczbą studentów, którzy obecnie otrzymują zasiłek.

Pan Varadkar powiedział Newstalk Breakfast: „Studenci mają prawo do PUP na takich samych zasadach jak każdy inny.

„Jeśli ktoś stracił pracę w wyniku ograniczeń koronawirusa, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych w związku z pandemią. Jeśli ich firmy ponownie się otworzą i otrzymają ofertę pracy, a jej nie zaakceptują , utracą uprawnienia do Pandemic Unemployment Payment.

„Słyszy się od pracodawców opinie , że pracownicy nie zawsze chcą wracać na swoje posad. Było tak jednak w ubiegłym roku, ale nie okazało się to tak częste,jak początkowo mówili ludzie.

„Ale reguły są regułami i tracisz prawo do zasiłku, jeśli nie podejmiesz pracy, gdy ją zaoferowano”.

Źródło: Irish Mirror

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *