Jakie masz prawa w Irlandii, jeśli złapiesz Covid-19 w pracy?

Jakie masz prawa w Irlandii, jeśli złapiesz Covid-19 w pracy?

Wraz ze złagodzeniem ograniczeń Covid, duża ilość osób pracujących zdalnie w domu stopniowo powraca do swoich fizycznych miejsc pracy.

Jednak pandemia jest nadal powszechna i, gdy dostosowujemy się do nowej rzeczywistości życia w świecie Covid, ryzyko zarażenia na Covid-19 pozostaje, zwłaszcza gdy codziennie wchodzimy w interakcje i spotykamy się z większą liczbą osób .

Możemy ograniczyć nasze spotkania towarzyskie i interakcje,ale musimy iść do pracy.

Dlatego istnieje bardzo realna możliwość, że możesz być w bliskim kontakcie z kolegą, u którego wynik testu na Covid-19 jest pozytywny, lub w najgorszym przypadku złapiesz Covida od kolegi z pracy.

Jeśli tak się stanie, jakie masz prawa ?

Zgodnie z wytycznymi rządu każdemu podejrzanemu o objawy Covid zaleca się, aby nie przychodził do pracy i izolował się na wymagany okres kwarantanny.

Będąc na zwolnieniu z powodu choroby każdy zastanawia się czy ma prawo do wynagrodzenia za ten okres zwolnienia chorobowego.

To, czy jesteś uprawniony do zasiłku chorobowego od pracodawcy, zależy w dużej mierze od warunków Twojej indywidualnej umowy o pracę oraz wszelkich zasad dotyczących zasiłków chorobowych, które mogą obowiązywać w Twoim miejscu pracy.

Jednak obecnie pracodawcy nie mają ustawowego obowiązku uwzględniania zasiłku chorobowego jako części umowy o pracę, chociaż ma to ulec zmianie w 2022 r.

W takim scenariuszu, gdy pracodawca nie zapewnia zasiłku chorobowego i masz obowiązek korzystać ze zwolnienia z pracy z powodu Covid-19 lub w okolicznościach, w których zostałeś medycznie certyfikowany do samoizolacji jako bliski kontakt osoby, u której zdiagnozowano Covid-pozytywną, możesz ubiegać się o zasiłek z tytułu choroby Covid-19.

 Jest to 350 euro tygodniowo (płatność ta jest dostępna zarówno dla pracowników, jak i osób samozatrudnionych i ma obowiązywać do lutego przyszłego roku).

Istnieją różne limity czasowe dla tej płatności, więc jeśli zdiagnozowano u Ciebie Covid-19, otrzymasz płatność przez maksymalnie dziesięć tygodni. Jeśli jesteś zobowiązany do samoizolacji, płatność potrwa maksymalnie dwa tygodnie.

Odpowiedzialność pracodawcy

Pojawia się kolejne pytanie, czy byłoby możliwe pozwanie pracodawcy, jeśli uważasz, że złapałeś Covid-19 od kolegi.

 W niefortunnej sytuacji, w której zarazimy się Covid-19 od kogoś w miejscu pracy, pracownikowi trudno byłoby skutecznie pozwać swojego pracodawcę.

Nadal dowiadujemy się o transmisji Covid-19.

W rzeczywistości możemy zostać zarażeni, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. Niektóre osoby mogą być całkowicie bezobjawowe, ale zakaźne, a zatem zdolne do rozprzestrzeniania Covid-19.

Wszystko to sprawia, że udowodnienie, że zaraziłeś się Covid-19 wyłącznie w miejscu pracy z powodu bezpośredniego kontaktu z kolegą, jest bardzo trudne.

Pracodawcy mają zarówno ustawowy, jak i zwyczajowo prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu w miejscu pracy.

Aby twierdzić, że Twój pracodawca był odpowiedzialny za złapanie Covid-19 na mocy prawa zwyczajowego, musiałbyś udowodnić, że pracodawca naruszył obowiązek dbałości o zapewnienie Ci bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu w pracy oraz że to naruszenie spowodowało szkodę w Twoim przypadku.

 Pracodawca może bronić roszczenia z tytułu zaniedbania, wykazując, że podjął rozsądne kroki w celu złagodzenia wszelkiego ryzyka związanego z narażeniem na Covid-19. To, co stanowi rozsądne kroki, może się różnić w zależności od konkretnego środowiska pracy, a także wszelkich ograniczeń Covid-19 lub wytycznych rządowych obowiązujących w tym czasie.

Ustawa o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie w pracy z 2005 r. nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia, na ile to możliwe, bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu w miejscu pracy swoich pracowników. Zasadniczo ten ustawowy obowiązek wymaga od pracodawców zapewnienia podjęcia niezbędnych środków ostrożności w celu zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się Covid-19.

Ponadto pracodawcy są również zobowiązani do uwzględnienia odpowiednich wytycznych rządu i zdrowia publicznego dotyczących środków ułatwiających bezpieczny powrót do pracy. Pracodawcy są odpowiedzialni za ocenę ryzyka i w przypadku zidentyfikowania ryzyka, aby podjąć kroki w celu złagodzenia tego ryzyka.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi pracodawcy nie mogą wymagać od pracowników szczepienia. Szczepienie nie może być warunkiem powrotu do biura ani wymogiem zatrudnienia. Ponadto pracodawcy nie mogą pytać o szczepienia pracowników.

Zgodnie z protokołem Work Safely Protocol – Covid-19 National Protocol for Employers and Workers, wiele miejsc pracy dostosowało systemy pracy w celu zarządzania wszelkim potencjalnym ryzykiem, w tym zmianami w przestrzeni biurowej na planie otwartym (redukcja liczby personelu, który może być obecny w dowolnym momencie; stosowanie przegród między biurkami; stosowanie masek w pomieszczeniach), usprawnienia systemów wentylacyjnych, zapewnienie stanowisk do dezynfekcji rąk, śledzenie kontaktów, dystans społeczny itp.

Pracodawcy są zobowiązani zapewnić ​​na samym początku przynajmniej minimalne wymagania w zakresie zdrowia publicznego. Mają one na celu zapobieganie i ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscu pracy.

Pracodawcy, którzy podejmą wszelkie racjonalnie wykonalne środki i przestrzegają wymogów zdrowia publicznego, będą mogli bronić wszelkich potencjalnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności.

Warto również zauważyć, że ciężar i odpowiedzialność za BHP w miejscu pracy nie spoczywa wyłącznie na pracodawcy.

Pracownicy mają również prawny obowiązek dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia im zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Ta odpowiedzialność wymaga od pracowników przestrzegania minimalnych środków zapobiegania zakażeniom i kontroli zdrowia publicznego, które wprowadzono w celu zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się Covid-19.

Nieprzestrzeganie przez pracownika obowiązujących zasad i przepisów Covid w miejscu pracy może negować wszelkie potencjalne roszczenia prawne, zwłaszcza jeśli pracodawca podjął wszelkie racjonalnie wykonalne środki, aby umożliwić bezpieczny powrót do pracy.

Źródło: RTE

Strona główna » Praca » Jakie masz prawa w Irlandii, jeśli złapiesz Covid-19 w pracy?