Według danych Urzędu Statystycznego zatrudnienie w Irlandii w III kw. wzrosło o 3,4 proc.

Według danych Urzędu Statystycznego zatrudnienie w Irlandii w III kw. wzrosło o 3,4 proc.

Całkowita liczba osób zatrudnionych w Irlandii wzrosła do 2 554 300, jak wynika z nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, co stanowi 3,4-procentowy wzrost siły roboczej w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku od 15 do 64 lat wynosi 73,2 procent, co oznacza wzrost z zeszłorocznego wskaźnika 72,2 procent.

Badanie siły roboczej w trzecim kwartale pokazuje również, że łączna liczba przepracowanych godzin tygodniowo również wzrosła — o 4,2 procent, do 80,3 miliona godzin.

Największy wzrost zatrudnienia nastąpił wśród osób w wieku od 45 do 54 lat, z 29 200 osobami w tym przedziale wiekowym dodanymi do tej siły roboczej w ubiegłym roku.

Zatrudnionych jest jednak o 8600 mniej osób w wieku od 15 do 24 lat niż na koniec trzeciego kwartału 2021 r.

Stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi 12 procent, co oznacza nieznaczny spadek w stosunku do zeszłorocznego poziomu 12,1 procent.

Całkowita stopa bezrobocia wynosi 4,5 procent, czyli 119 100 osób, pozostając bez zmian w stosunku do poprzedniego kwartału.

Największy spadek bezrobocia wystąpił w regionie Dublina (spadek o 9 tys.), a następnie w regionie Mid-East (spadek o 7,6 tys.). Bezrobocie w regionie przygranicznym wzrosło o 3900 osób.

Jeśli chodzi o sektory pracy, największy wzrost zatrudnienia nastąpił w dziale opieki zdrowotnej i pracy socjalnej, który wzrósł o 9,8% lub 30 100 osób.

Sektor budowlany również odnotował znaczny wzrost – o 24 600 osób.

Największy spadek zatrudnienia miał miejsce w sektorze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, o 12 400, czyli o 11,6 procent w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 r.

Strona główna » Praca » Według danych Urzędu Statystycznego zatrudnienie w Irlandii w III kw. wzrosło o 3,4 proc.