Zwiększenie płacy minimalnej pracowników budowlanych w Irlandii

Zwiększenie płacy minimalnej pracowników budowlanych w Irlandii

Sektor budowlany będzie miał nowe stawki płacy minimalnej od początku przyszłego roku po tym, jak Minister Stanu ds. Biznesu, Zatrudnienia i Handlu Detalicznego Damien English formalnie zatwierdził zalecenie Sądu Pracy.

Zalecenie pojawiło się po złożeniu wniosku o przegląd warunków przez związki Batu, Connect, Opatsi, Siptu i Unite.

Sąd Pracy stwierdził, że płace minimalne w sektorze powinny wzrosnąć od 1 lutego :

  • Rzemieślnik ma otrzymywać 20,52 euro za godzinę;
  • Pracownik kategorii  A co najmniej 19,91 euro za godzinę;
  • Pracownik kategorii B natomiast 18,47 euro.

Praktykanci otrzymają 33%, 50%, 75% i 90% wynagrodzenia rzemieślnika w ciągu kolejnych czterech lat ich szkolenia.

Stawka godzinowa w wysokości 14,93 EUR będzie obowiązywać przez dwa lata dla wszystkich nowych pracowników, którzy ukończyli 18 lat i wchodzą do sektora po raz pierwszy.

Stawki wzrosną ponownie w lutym 2023 r. Od tego momentu płaca minimalna rzemieślnika wyniesie 21,09 euro, a płaca minimalna pracowników kategorii A i B wyniesie odpowiednio 20,47 euro i 18,99 euro za godzinę.

Nastąpi również wzrost stawek składek emerytalnych oraz konieczność wprowadzenia przez wszystkich pracodawców systemu zasiłku chorobowego dla każdego objętego ubezpieczeniem pracownika.

Strona główna » Praca » Zwiększenie płacy minimalnej pracowników budowlanych w Irlandii