Quiz – Sprawdź czy potrafisz rozpoznać stolice państw Unii Europejskiej

Quiz – Sprawdź czy potrafisz rozpoznać stolice państw Unii Europejskiej

Dzisiaj publikujemy coś dla miłośników podróży. Każde ze zdjęć przedstawia stolicę jednego z państw Unii Europejskiej. Sprawdź się ile z miast potrafisz rozpoznać.

Wynik

-

#1. Jakie miasto będące stolicą kraju UE przedstawia zdjęcie ?

#2. Poznajesz to miasto ?

#3. W jakiej stolicy można podziwiać takie widoki ?

#4. Gdzie można zrobić takie zdjęcie ?

#5. A jaka to stolica ?

#6. A w jakim mieście można zobaczyć tę budowlę ?

#7. Tym razem na fotografi jest ?

#8. Jakie to miasto ?

#9. Zaznacz jaką stolicę widzisz na zdjęciu

#10. Miasto na zdjęciu to ?

#11. Tym razem to ?

#12. Którą stolicę przedstawia to zdjęcie ?

#13. Zaznacz stolicę ze zdjęcia

#14. Zgadnij jakie to jest miasto ?

#15. Miasto ze zdjęcia to ?

#16. Ta stolica kraju UE to ?

#17. A w jakim mieście znajduje się to miejsce ?

#18. Jakie miasto widzisz na zdjęciu ?

#19. Jaka to stolica ?

#20. Nazwa miasta z fotografii to ?

#21. Tym miastem jest ?

#22. Na zdjęciu widać ?

#23. Jakie miasto przedstawione jest na zdjęciu ?

#24. W której stolicy kraju Unii możesz to zobaczyć ?

#25. A gdzie to jest ?

#26. Teraz coś prostego - gdzie to jest ?

#27. I na koniec - na zdjęciu jest ?

Koniec