Sprawdzenie roszczeń z tytułu opieki społecznej i PUP przy punktach kontrolnych Gardy w Irlandii

Sprawdzenie roszczeń z tytułu opieki społecznej i PUP przy punktach kontrolnych Gardy w Irlandii

Jak się okazało Urzędnicy sprawdzają uprawnienia do opieki społecznej, w tym do zasiłku dla bezrobotnych na wypadek pandemii, w punktach kontrolnych w całym kraju.

Departament Ochrony Socjalnej potwierdził, że uczestniczy w kontrolach pojazdów obok Gardy i  pracowników Urzędu Skarbowego.

Urzędnicy w tych punktach kontrolnych mają za zadanie wykrywanie i zapobieganie podejrzeniu oszustwa i nadużycia systemu opieki społecznej.

Departament powiedział, że kontrole te odbywają się od kilku lat, ale teraz obejmują kontrolę uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych na wypadek pandemii (PUP).

Dodali, że główną grupą docelową w tych operacjach są osoby z sektora transportowego, np. w drodze do pracy, w pojazdach użytkowych, przewozach i taksówkach.

Na początku tego miesiąca Kildare Garda podała przykład jednego z tych punktów kontrolnych, gdy w Naas przeprowadzono wywiady z setkami osób na temat ich uprawnień PUP, co zaowocowało szeregiem dochodzeń uzupełniających.

Podczas gdy urzędnicy celni znaleźli trzy samochody napędzane zielonym olejem napędowym, na miejscu nałożono kary w wysokości 2000 euro.

Rzecznik Departamentu Ochrony Socjalnej powiedział: „W ramach szeregu inicjatyw mających na celu wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom systemu opieki społecznej, Departament Ochrony Socjalnej uczestniczy na bieżąco w wieloagencyjnych kontrolach pojazdów (MAVC) na terenie całego kraju Te kontrole od wielu lat stanowią element strategii kontrolnej Departamentu i oprócz aspektu wykrywania zapewniają również istotny efekt odstraszający.

„MAVC są tworzone przez An Garda Síochana i planowane w porozumieniu z innymi uczestniczącymi agencjami; Departamentem Socialnym, Revenue i Customs. Skupiają się na uchylaniu się od opodatkowania pojazdów, nieprawidłowościach w ruchu drogowym, nieprawidłowościach w stosunku do Urzędu Skarbowego lub podejrzeniach oszustw w zakresie opieki społecznej.

Źródło: Irish Mirror