Ważne daty w Historii Polski do XIX wieku – Quiz

Ważne daty w Historii Polski do XIX wieku – Quiz

Mały test z Historii Polski do XIX wieku. Sprawdź ile zapamiętałeś/aś z lekcji historii. Niestety raczej nie będzie łatwo.

Results

-

#1. Rok 966 to ?

Oczywiście to Chrzest Polski!

#2. Rok 1000 ?

Poprawna odpowiedź – Zjazd w Gnieźnie.

#3. Rok 1018 to ?

Wyprawa kijowska !

#4. Rok 1025 ?

Odbyła się wtedy Koronacja Mieszka II.

#5. Rok 1109 ?

Wtedy miała miejsce Bitwa na Psim Polu.

#6. Rok 1138 ?

Podział Polski na dzielnice

#7. Rok 1226 ?

W tym roku nastąpiło Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.

#8. Rok 1241 ?

Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą.

#9. Rok 1331 ?

Bitwa pod Płowcami to poprawna odpowiedź.

#10. Rok 1385 ?

Unia polsko-litewska

#11. Rok 1410 ?

Oczywiście Bitwa pod Grunwaldem.

#12. Rok 1411 ?

W tym roku miał miejsce Pokój w Toruniu.

#13. Rok 1525 ?

Hołd Pruski !

#14. Rok 1569 ?

Podpisana Unia lubelska z Litwą.

#15. Rok 1600 ?

Odpowiedź to – Początek wojny ze Szwedami.

#16. Rok 1627 ?

Bitwa morska pod Oliwą.

#17. Rok 1683 ?

W tym roku była Odsiecz wiedeńska.

#18. Rok 1717 ?

Sejm niemy !!!

#19. Rok 1772 ?

Odbył się I rozbiór Polski !

#20. Rok 1791 ?

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja !

#21. Rok 1797 ?

Ups! to było Powstanie Legionów Polskich we Włoszech.

#22. Rok 1806 ?

Powstanie wielkopolskie !

#23. Rok 1807 ?

Nastąpiło Utworzenie Księstwa Warszawskiego.

#24. Rok 1809 ?

Wojna z Austrią.

#25. Rok 1816 ?

Nastąpiło Utworzenie Królestwa Polskiego.

#26. Rok 1830 ?

W tym roku nastąpił Wybuch powstania listopadowego!

#27. Rok 1863 ?

Wybuch powstania styczniowego.

Koniec